22 maja 2017 roku „Zwiadowcy” wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez Komendę Hufca ZHP Sosnowiec. Głównym celem spotkania było poznanie ważnych instytucji w mieście – urzędu miasta, policji, straży pożarnej, straży miejskiej i pogotowia oraz specyfiki pracy osób w nich zatrudnionych. Poprzez udział w grze miejskiej uczestnicy lepiej poznali swoje miasto, zdobyli podstawową wiedzę o najważniejszych instytucjach w mieście, a ponadto nabyli umiejętności prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach, z jakimi mogą się zetknąć w życiu codziennym. Wykonanie zadań korzystnie wpłynęło na integrację środowisk harcerskich z różnych sosnowieckich szkół.

Każdy patrol poruszał się wyznaczoną dla niego trasą. Trasa „Zwiadowców” rozpoczynała się w Urzędzie Miejskim, potem było Pogotowie Ratunkowe, Komenda Straży Pożarnej, Komenda Policji w Sosnowcu, na koniec Komenda Straży Miejskiej w Sosnowcu. W czasie drogi mieliśmy do wykonania różne zadania, min. nauka piosenki, odszyfrowanie wiadomości, ułożenie podziękowań. Gra zakończyła się w parku przy urzędzie, gdzie czekała na wszystkich smaczna grochówka. Następnie odbył się apel, podczas którego komendantka zachęcała do udziału różnych imprez w mieście.

Dziękujemy organizatorom i życzymy równie ciekawych pomysłów!