29 września, po zbiórce harcerskiej, przedstawiciele drużyny oraz klubu historycznego udali się na cmentarz na grób Tamary Labochy- Zacharow. W tym roku szkolnym drużyna postanowiła odnaleźć groby bohaterów lokalnych i uczcić godnie ich pamięć. Wiele ciekawych informacji na temat postaci dostarczyła pani Iwona Sikorska- Dymanus, która poświęca swój czas tematyce historycznej Niwki. Tamara Labocha pseudonim Szarotka czynnie działała w harcerstwie, zdobyła stopień podharcmistrza, była sanitariuszką podczas powstania warszawskiego. Przez całe życie działała społecznie, pracowała na rzecz osieroconych dzieci. Została odznaczona KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

Harcerze i członkowie klubu uczcili pamięć zmarłej minutą ciszy, zapalili znicze i złożyli kwiaty.