22 czerwca 2017 r. przedstawiciele klubu historycznego, harcerze i zuchy wzięli udział w uroczystościach związanych z rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski. Miały one miejsce przy budynku Urzędu Miejskiego, na którym znajduje się okolicznościowa tablica, oraz przy obelisku upamiętniającym powrót Śląska do Polski. Przedstawiciele władz miasta, radni, przedstawiciele zagłębiowskich parlamentarzystów, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu, a także uczniowie sosnowieckich szkół (SP 10, SP 15, SP 39, ZSO 6, Gimnazjum nr 17) uczcili to wydarzenie, uroczyście złożyli wiązanki kwiatów.