1 września na cmentarzu przy ul. Smutnej w Sosnowcu odbyła się ceremonia poświęcona 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przy grobie zbiorowym rozstrzelanych przez hitlerowców 4-6 września 1939 roku oraz grobie ofiar II wojny światowej odbyły się główne uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele gromady zuchowej, drużyny harcerskiej i członków szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Po odśpiewaniu hymnu i okolicznościowych przemówieniach, nastąpiło składnie kwiatów i odegranie hejnału. Kolejne obchody rocznicowe będą miały miejsce 17 września, podczas których nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy na symbolicznym grobie rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. Zuchom, harcerzom i młodym historykom dziękujemy, że tak pięknie nas reprezentowali.

Czytaj więcej na stronach Dziennika Zachodniego