13.10.2016r. harcerze i przedstawiciele klubu historycznego udali się na cmentarz w Niwce, żeby uczcić obchody rocznicowe przy grobie druha Edwarda Nowaka. Wspólnie z przedstawicielami seniorów ZHP Chorągwi Śląskiej, którzy czuwali przy mogile, uhonorowali pamięć druha „Jodły”.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, drużynowa Małgorzata Kapalczyk odczytała fragment wiersza „ Mój krzyżu harcerski” oraz „Dalej Orły", będący jego testamentem.

Harcerze i członkowie szkolnego klubu mieli okazję wysłuchać wielu historycznych ciekawostek, opowiedzianych przez harcmistrza Krzysztofa Witkowskiego.

„Niech z drogi nikt nie zbacza
sił swych, ducha nie zatraca.
Od młodości do siwizny
niech pracuje dla Ojczyzny.”