26 stycznia zbiórka odbyła się w sali komputerowej, gdyż mieliśmy zaplanowane działania związane z programem „Trzymaj formę”. Zanim jednak przystąpiliśmy do ich realizacji druhna Zuzanna przygotowała i przeprowadziła grę terenową. Było trochę ruchu i zabawy, potem trenowaliśmy techniki szyfrowania. Nasi harcerze chętnie zasiedli przy komputerach, żeby wykonać przykładowe zestawy porannych ćwiczeń gimnastycznych, propozycji zdrowego II śniadania, haseł i plakatów promujących zdrowie (sport i właściwe odżywianie).

„Zwiadowcy” podzielą się zdobytymi informacjami ze swoimi szkolnymi kolegami.