17 grudnia 2015 roku reprezentanci naszej drużyny wspólnie z zuchami i harcerzami sosnowieckiego hufca przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju włodarzom naszego miasta. Komendantka Edyta Borecka przypomniała wszystkim ideę przekazywania tego Świętego Ognia, zapoznała zebranych z tegoroczną misją, która przebiega pod hasłem „Zauważ człowieka”. Podkreśliła doniosłość jego znaczenia zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Nasze spotkanie zostało uwiecznione na wspólnej fotografii.