21 maja drużyna udała się na zajęcia komputerowe, które odbyły się w sosnowieckim hufcu. W zajęciach uczestniczyli harcerze z czwartych, piątych i szóstych klas. Spotkanie prowadził druh Jacek. Tematem przewodnim były „Wirtualne wycieczki po Polsce i polskich muzeach”. Spotkanie odbyło się zgodnie z poniższym planem:

• Podstawowe szkolenie BHP.
• Wprowadzenie w działaniai zasady poruszania się podczas „Wirtualnych wycieczek”.
•Prezentacja działania stron www.wkraj.pl i www.free4edu.info
• Pierwsza wycieczka po Zamościu.
• Omówienie ćwiczeń i zakończenie zbiórki.

Harcerze z zainteresowaniem słuchali druha Jacka. Z pewnością zdobyte informacje przydadzą się w praktyce uczniowskiej.

Dziękujemy dh. Jackowi za ciekawe i pożyteczne zajęcia.
Z harcerskim pozdrowieniem – Czuwaj!