„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

24 lutego zbiórka zuchowo- harcerska rozpoczęła się gawędą o Odznace Zuchowej i Krzyżu Harcerskim opowiedzianą przez druhnę Beatę. Przed przystąpieniem do Przyrzeczenia dzieci musiały pokazać innym i udowodnić sobie, że w pełni zasługują na miano prawdziwego HARCERZA. Odbywało się to poprzez uczestnictwo w zbiórkach, wykonywanie zadań międzyzbiórkowych, a przede wszystkim wykazanie się znajomością PRAWA HARCERSKIEGO w teorii i praktyce. Wykonane zadania potwierdziły ich gotowość. Dodatkowo, w tym dniu harcerze musieli m.in. ułożyć krzyż harcerski i objaśnić, z jakich elementów się składa, poradzić sobie z rozsypanką wyrazową (wybrane punkty Prawa Harcerskiego), ułożyć hasło przyrodnicze, odnaleźć ukryte na terenie szkoły „Cechy dobrego harcerza”. Do Przyrzeczenia przystąpiło 9 harcerzy. Zbiórka miała niepowtarzalny charakter. Sam obrzęd złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego był chwilą bardzo podniosłą. Uroczysta zbiórka tradycyjnie zakończyła się kręgiem przyjaźni. Zapewne dzień ten na długo pozostanie w pamięci, tym bardziej, iż była to ważna uroczystość w harcerskim i zuchowym życiu.