30 września 2014r. drużyna „Zwiadowców” udała się do pobliskiego lasku, aby wziąć udział w grze terenowej „Lekcja survivalu 4”. Zadaniem poszczególnych zastępów było zgromadzenie „naturalnych darów jesieni”, rozpoznanie gatunków drzew i krzewów, ułożenie określonego hasła z okazów naturalnych oraz ułożenie jesiennych okrzyków. Wszystkim zastępom udało się osiągnąć zamierzony cel. Na zakończenie podsumowaliśmy zdobytą wiedzę. W drodze powrotnej do szkoły był czas na wesoły śpiew. Tego dnia harcerze zostali zaproszeni na dyskotekę zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski SP 15 z okazji Dnia Chłopaka. Była naprawdę świetna zabawa.