9 października drużyna udała się na zajęcia komputerowe, które odbyły się w sosnowieckim hufcu. Tym razem w zajęciach uczestniczyli harcerze z piątych i szóstych klas. Spotkanie prowadził druh Jacek. Tematem przewodnim była „Współczesna nawigacja cyfrowa – mapy, Google Earth”. Spotkanie odbyło się zgodnie z poniższym planem.
• Podstawowe szkolenie BHP
• Podanie informacji o działaniu aplikacji Google Mapy
• Ćwiczenia – poszukiwanie adresów, działanie dodatku Strett View
• Program Google Earth- omówienie narzędzi i możliwości aplikacji
• Ćwiczenia- poruszanie się w programie, wycieczka na Księżyc
• Omówienie ćwiczeń i odpowiedzi na pytania
• Zakończenie zbiórki

Dziękujemy dh. Jackowi za ciekawe i pożyteczne zajęcia.

Z harcerskim pozdrowieniem – Czuwaj!