14 grudnia 2014 r. zuchy i harcerze po raz czwarty udali się do Częstochowy, żeby zabrać Betlejemskie Światełko Pokoju. Światełko to po raz dwudziesty czwarty dotarło do Polski. Już od 1991r. Związek Harcerstwa Polskiego przyjmuje go od słowackich i austriackich skautów. Ma nieść pokój, nadzieję, radość i miłość, dlatego nie powinno zabraknąć go podczas świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne hasło harcerskiej misji brzmi: „Pokój jest w nas”. Jest ono inspiracją do stawania się lepszym, zaproszeniem do pracy nad sobą. Harcerze wzięli udział w cudownym słowno- muzycznym przedstawieniu, które wywarło na uczestnikach ogromne wrażenie. Łamali się opłatkiem, składając sobie przy tym świąteczne życzenia, następnie wzięli udział w mszy świętej, podczas której przekazano światełko. Na zakończenie utworzono krąg. „Bratnim słowem” pożegnano się z harcerską rodziną. Teraz przed zuchami i harcerzami bardzo ważne zadanie polegające na rozprowadzeniu Betlejemskiego Światełka Pokoju .

Pamietaj!
„Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość”