W dniach 29 – 30 maja 2015 roku uczestniczyliśmy w dwudniowym biwaku harcerskim pod hasłem „„Żyjmy zdrowo na sportowo” zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP Sosnowiec. Z odpowiednio wyposażonymi plecakami wyruszyliśmy pociągiem do Olkusza, gdzie każda drużyna otrzymała mapę z opisem trasy oraz koperty z zadaniami. Wszystkie polecenia były zaszyfrowane, więc mieliśmy doskonałą okazję praktycznego sprawdzenia znajomości technik harcerskich. Podczas postojów wykonywaliśmy przydzielone nam zadania. Dzięki temu powstał totem i rymowanka drużyny, pamiątkowe zdjęcia z Rabsztyna oraz szkic planu trasy z dworca w Jaroszowcu do ośrodka w Kobylicy. Po kilkugodzinnym marszu dotarliśmy do celu, zameldowaliśmy swoje przybycie i zabraliśmy się do rozbijania namiotów. Ale to nie był koniec atrakcji tego dnia! Kiedy położyliśmy się w namiotach, usłyszeliśmy alarm wzywający nas na apel. Wyruszyliśmy na nocne poszukiwanie ukrytych informacji chronionych przez leśne ludy. Okazało się, że były to punkty Prawa Harcerskiego. Pokonując różne przeszkody, dotarliśmy do polany, na której zobaczyliśmy rozpalone ognisko. Tam odbyło się Przyrzeczenie Harcerskie, z naszej drużyny przystąpiło do niego siedmioro harcerzy. Następnego dnia wzięliśmy udział w biegu patrolowym- strzelaliśmy z karabinków pneumatycznych, rzucaliśmy granatami, udzielaliśmy pierwszej pomocy, rozbijaliśmy i składaliśmy namiot na czas, wykonywaliśmy zadania z łączności i terenoznawstwa.

W drodze na dworzec rozpętała się prawdziwa burza z piorunami, ale gdy dotarliśmy na peron mocno zaświeciło słoneczko. W promieniach słońca, z piosenką na ustach czekaliśmy na przyjazd pociągu. Szkoda, że tak szybko płynie czas!

Dziękujemy Komendzie Hufca ZHP za tę niezwykłą, harcerską przygodę.