Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.

Harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku nr 1.

- Załącznik nr 1

- Decyzja śląskiego kuratora oświaty 2018