Dyrektor szkoły: mgr Wiesława Szopa

dyrektorsp15@gmail.com

tel. kontaktowy: 666 031 221

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje:
- rodziców w poniedziałki w godzinach 14:30 - 15:30
- uczniów we wtorki w godzinach 14:00 - 15:00
- pracowników szkoły w środy w godzinach 14:00-15:00

Wicedyrektor: mgr Iwona Drygała-Kozińska
wicedyrektorsp15@gmail.com