Dokumenty szkoły:

- Statut Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 15 im. Stefana Żeromskiego z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi- Wniosek o przyjęcie do SP15
- Zasady przyjmowania uczniów do SP15