Dokumenty szkoły:

- Statut Szkoły

- Szkolny Program Profilaktyki 2016/2017
- Szkolny Program Wychowawczy 2016/2017